Kloknerova 2249/9 Praha 4 148 00 Česká Republika
+420 261 385 434

Elektronický oběh dokumentů – SAP

EOD pro SAP je řešení společnosti SICONET a.s., které může výrazně ovlivnit proces digitalizace a následného zpracování dokumentů. EOD pokrývá proces zpracování dokumentu např. papírové faktury od skenování přes pořizování dat ke schvalovacím procesům a následnému zaúčtování v ERP řešení společnosti SAP.

 

EOD pro SAP umožňuje spolupráci s řešeními pro skenování od různých výrobců např. Ascent Capture od firmy Kofax. Papírový dokument je skenován případně vytěžen a následně vybaven daty, která jsou dále použitelná pro zpracování v SAP např. datum a čas skenování, skenovací pracoviště, popis, druh faktury atd. Obraz dokumentu s příslušnými daty je pak odeslán do systému SAP, kde je archivován a zahájeno procesní workflow.

 

Základní výhody řešení EOD pro SAP

  1. Digitalizace papírových vícestránkových dokumentů a následné uložení do archivu umožňuje pozdější rychlý a komfortní přístup.
  2. Elektronické schvalování zvyšuje transparentnost schvalovacího procesu.
  3. Modelovaný proces výrazně zrychluje zpracování dokumentu například zaúčtování došlé faktury.
  4. Víceúrovňová klasifikace dokumentu umožňuje přidat v průběhu zpracování množství metadat např. nákladová střediska, objednávky, čísla investičního majetku, popisy, poznámky a ta následně použít pro dokumentaci nebo  v ERP.