Kloknerova 2249/9 Praha 4 148 00 Česká Republika
+420 261 385 434

SOFTWARE DEVELOPMENT

Vývoj aplikací jak pro prostředí SAP, tak i dalších aplikací podle požadavků zákazníka

sw

Na základě požadavků zákazníka realizujeme i zákaznický vývoj. Lze jej v zásadě rozdělit do tří oblastí, a to na aplikace integrované v prostředí produktů SAP, externí aplikace s konektivitou do produktů SAP a samostatné aplikace nezávislé na produktech společnosti mySAP.com.

Zákaznický vývoj realizujeme za pomoci nejmodernějších technologií, například od společností Microsoft, Linux, Oracle. Jedná se o aplikace, které jsou programovány pro mobilní zařízení, jako jsou terminály čárového kódu, PDA aj.