Kloknerova 2249/9 Praha 4 148 00 Česká Republika
+420 261 385 434

Spolehlivost plátců DPH

Základní informace

Funkce programu

Program slouží pro výpis zvolených dodavatelů s informacemi z kmenového záznamu a k nim načítá data o jejich spolehlivosti z centrálního registru MFČR (pomocí webové služby)

Standardně i porovnává účty uvedené v kmenovém záznamu v SAP s účty, které jsou v registru. Tím je možné ověřit, které účty jsou oficielní (platné).

Podle seznamu by mělo dojít k patřičným úpravám v kmenovém záznamu dodavatelů

Vstup / Výstup

 • Vstup:
  • Seznam dodavatelů z tabulky LFA1
  • Data z centrálního registru dodavatelů (MFČR)
 • Výstup:
  • Sestava ALV

Logika zpracování

Uživatel vybere partnery podle definovaných filtrů. Vybere, které skupiny chce zobrazit (zda všechny, či jen nespolehlivé nebo neexistující, zda jen chybné účty, nebo všechny ap.). Po spuštění program načte vybrané dodavatele a informace z kmenových data a z centrálního registru ministerstva stáhne podle DIČ příslušné údaje a účty. Program je dle požadavku zobrazí.

Používání programu

Vstupní obrazovka

Zde zadáváte nebo vybíráte údaje pro zpracování a způsob zpracování:

Důležitá pole vstupní obrazovky:

 

Blok Firmy = umožňuje vybrat firmy podle jejich spolehlivosti

 • Pokud chcete např. vidět jen firmy, které jsou nespolehlivé, zaškrtněte Nespolehlivé firmy a zrušte zaškrtnutí u Spolehlivé firmy a Neexistující firmy

Blok Účty

 • Pokud chcete např. vidět účty, které jsou jen v SAPu, ale nejsou v registru, zaškrtněte Účty existující jen v SAPu a zrušte zaškrtnutí u Správné účty a Účty existující jen v registru
 • Pokud nechcete účty vůbec porovnávat ani vidět v seznamu, zaškrtněte Účty vůbec nezobrazit

Délka předčíslí (účty s pevnou délkou)

 • údaj pro konverzi čísla účtu z registru do podoby SAP
 • Pokud je v SAP u státu ČR. nastaveno, že formát účtu má pevnou délku (např. 17 znaků), pak Délka předčíslí udává, kolik znaků před pomlčkou tvoří předčíslí (standardně je to 6).
 • Pokud je v SAPu nastaveno, že délka nemusí být přesná (obvykle, pokud není nutné zadávat předčíslí, když neexistuje, ani úvodní nuly), pak se toto číslo ignoruje.
 • Příklad: V SAPu je nastavena Pevná délka = 17 znaků, na vstupní obrazovce je Délka předčíslí = 6. Program vytvoří číslo účtu tak, že vezme předčíslí (např. 36), doplní jej nulami na délku 6 (‚000036‘), přidá pomlčku (‚-‚) – to je celkem 7 znaků. Vezme číslo účtu (např. 123456) a doplní je nulami na zbývající délku 10 znaků (‚0000123456‘). Výsledné číslo je: 000036-0000123456.
 • Pokud předčíslí neexistuje, pak se dosadí šest nul (000000-0000123456).

Standardní varianta (přednastavení údajů)

 • Pokud chcete mít na vstupní obrazovce přednastavené hodnoty a po každém spuštění programu je znovu nezadávat, uložte si nastavení jako Variantu, kterou si při dalším spuštění můžete vybrat.
 • Tip: Pokud chcete, aby se varianta načítala automaticky sama po každém spuštění programu, zadejte název varianty DEFAULT. V tom případě se ale bude načítat pro všechny uživatele.

 

Výstupní sestava ALV

 • Data jsou tříděna podle Čísla dodavatele (SAP) a podle čísla účtu (je-li zadáno, že se mají zobrazit)
 • Důležité sloupce:

Status

 • “ = Dodavatel je v pořádku
 • N = Dodavatel je označen jako nespolehlivý
 • X = DIČ Dodavatele neexistuje v registru (DIČ je v SAP uloženo v kmenových datech)

Kontrola účtu

 • “ (zelený podklad) = účet existuje v registru i v kmenových datech dodavatele
 • R (žlutý podklad) = účet existuje pouze v Registru (není v kmenových datech
 • S (červený podklad) = účet existuje v kmenových datech, ale není v registru (tento účet by neměl být používán pro placení v SAP)
 • Účet z registru je převeden do formátu, který se v SAP používá (např. je-li povinná délka 17, převede se účet na předčíslí, pomlčku, účet a do předčíslí a účtu se doplní na začátek patřičný počet nul)

Dodavatel

 • Kliknutím na některé číslo SAP ve sloupci Dodavatel, zobrazí se příslušná kmenová data (transakce FK02)

 

V případě zájmu o danou aplikaci, kontaktujte nás. Rádi Vám připravíme nabídku.

 

[Form id=“10″]