Kloknerova 2249/9 Praha 4 148 00 Česká Republika
+420 261 385 434

Kontrolní hlášení v prostředí SAP

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Kontrolní hlášení vychází z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s paragrafy Zákona o DPH.

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti – kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a.

Program Kontrolního hlášení vybírá a zatřiďuje data do jednotlivých oddílů na základě nastavení pro jednotlivé daňové kódy. Více najdete zde.

V našem řešení je možné:

  • volit různá nastavení datumů DPPD, DUZP,DUP pro jednotlivé oddíly výkazu z polí datumu dokladu, datumu účtování a datumu daňového hlášení v SAPu
  • odvození evidenčního čísla dokladu je možné z pole reference nebo přiřazení
  • odvození kódu plnění je na základě znaku daně nebo kombinace znaku daně a kódu materiálu
  • zatřídění do konkrétního oddílu je i podle druhu dokladu
  • před zpracováním souboru je možné zobrazit data v členění podle jednotlivých oddílů
  • úpravy dat výkazu v SAPu před vytvořením XML souboru – toto standardní řešení nenabízí
  • po uzavření dávky pro .XML soubor jsou data zafixována a neměnná

Výstupem je soubor XML, který lze přímo importovat na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.